HR

GREכמה זמן צריך להשתמש בתכשיר?
כל אריזה מספיקה ל100 ימי שימוש
ORIGINALהתוצאות נצפות תוך 6 חודשי שימוש בתכשיר


האם התכשיר בטוח לשימוש?
התכשיר יעיל, מתאים ובטוח לשימוש אצל גברים ונשים כאחד.
לא נצפו תופעות לוואי.
מאושר על ידי משרד הבריאות הישראלי.
התכשיר עבר מחקר קליני עם אישור ועדת הלסינקי.

האם התכשיר מתאים לאנשים עם מחלות כרוניות?
כן – התכשיר עוזר גם לאנשים עם מחלות כרוניות.

שם מלא:
טלפון:
E-mail:
כתובת משרדים: רחוב אבשלום גיסין 86 פתח תקווה
טל':03-5050060 | homeotreat.lab@gmail.com
מיקוד: 4922393 ת.ד: 4024
שעות פעילות: 8:30- 17:00


HR

round1
התוצאות ניצפות תוך 6 חודשי שימוש בתכשיר
פריצת דרך מדעית בתחום נשירת שיער והצמחת שיער מחדש!
אופן השימוש: קפסולה 1 בכל יומיים

בולם נשירת שיער ומעודד הצמחת שיער חדש.
תוסף תזונה.
למעוניינים יישלח במייל תוצאות המחקר הקליני לפי דרישה,
תוצאות המחקר מוכיחות
בלימת נשירת שיער מעל 90% והצמחת שיער חדש 67%.

AZARA